Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK
Monday
Dec012014

Vestfold Filmforum avsluttet talentsatsing

Vestfold Filmforum har avsluttet sin talentsatsing. Viken Filmsenter som er eid av blant annet

Vestfold Fylkeskommune har ansvaret for talentutvikling av unge filmskapere i Vestfold se:

www.vikenfilmsenter.no