Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK

Vestfold Filmforum vil skape interesse for film og multimedieproduksjon som attraktiv næringsgren og et viktig kulturpolitisk område i Vestfold.  Vestfold Filmforum skal særlig virke for at den frie kunstneriske filmen får gode utviklingsmuligheter i fylket. Vestfold Filmforum vil også virke for at film og multimedieproduksjon får gode rammevilkår og blir løftet opp på strategisk nivå i den politiske prosessen i Vestfold og regionen rundt Oslofjorden.

Vestfold Filmforum har et styret som består av: Sven Erik Sandnes, Nina Grove Hansen, Jørn Kurt Bergo, Kari Berge og Geir Bergersen

Kari Berge er styrets leder

Geir Bergersen er sekretær og prosjektleder

Du kan kontakte Geir Bergersen på mob: 48 03 41 83 eller e-post: g.bergersen@gmail.com

Vestfold Filmforum

PB 80

3290 Stavern

Kontoradresse: Sjøparken Agnes - www.sjoparken.no