Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK
Thursday
Nov112010

Allmøte for Vestfold Filmforum

Vestfold Filmforum inviterer til allmøte hos Sandefjord Kunstforening , torsdag 25. november kl. 14.00.

Sandefjord Kunstforening ligger på forsiden av Park Hotell, Strandpromenaden 9 i Sandefjord sentrum.

Vestfold Filmforum har også opprettet et bransjenettverk på  http://vestfoldfilm.ning.com/ her kan bransjen i Vestfold registrere seg og holde kontakt.  Løsningen vil være transparent med facebook.

Mer informasjon om møte følger, har du spørsmål vedrørende møte ta kontakt med Geir Bergersen

 mob: 48 03 41 83 , e-post: g.bergersen@gmail.com

Thursday
Nov112010

Premiere for Bulbul Film

Produsent og regissør Bent Hamer hadde premiere for sin nye spillefilm "Hjem til jul", lørdag 6.november i Sandefjord.  Invitert var blant annet Levi Henriksen som ble bokbadet sammen med Bent Hamer av Sigurd Ohrem.  Varaordfører i Sandefjord Vidar Andersen (Frp) sammenlignet på premieren Bent Hamer med David Lynch.   "Hjem til jul" er en vakker og poetisk samtidskildring, nærmest en skandinavisk "Short Cuts" film.  I filmen spiller blant annet Nina Andresen Borud fra Sandefjord, det blir spennende å se om det finnes vekstmuligheter for flere filmskapere i Vestfold

Monday
Apr052010

Filmløft Vestfold 2020

Vestfold har i dag 71 firmaer som i en eller annen form arbeider med levende bilder. Dette inkluderer en rekke enkeltpersoner som opererer som underleverandører til film, TV og multimediesektoren. I tillegg til dette er det en rekke personer som bor i Vestfold og som arbeider utenfor fylket. Potensialet for å øke næringsveksten, sysselsettingen og konkurransekraften innen audiovisuell bransje er til stede ved metodisk satsing på talenter, nettverksbygging og utdanning. 

Kulturnæringen er næringer i vekst. Med innføringen av begrepet ”opplevelsesøkonomi”  har kulturnæringene fått en annen oppmerksomhet og anerkjennelse som betydelig verdiskapende næring enn hva som tidligere har vært tilfelle. SSBs tall fra 2007 viser at kulturnæringene er nesten like stor som verkstedindustrien, litt større enn nærings- og nytelsesmiddelindustrien, og over dobbelt så stor som jordbruk og skogbruk målt i bruttoprodukt. Statistisk sentralbyrå skriver i sin Strukturstatistikk og kulturell tjenesteyting for 2007 følgende: «Bedrifter innenfor film og video omsatte for over 4,4 milliarder kroner i 2007. Dette er en økning på 11.8% fra året før”. 

Det er nå 5 år siden St.meld. nr. 22 (04-05) om Kultur og næring ble ferdig, og vel tre år siden den første handlingsplanen for Kultur- og næring ble publisert.  Det er etablert en rekke nasjonale strukturer for regional næringsutvikling av filmbransje, tiltak Vestfold så langt har stått utenfor. 

I Stoltenberg regjeringen sin filmmelding «Veiviseren» som kom i 2007 settes det fokus på etablering av regionale filmsenter. Det er til nå etablert syv regionale filmsenter på Vestlandet, Sørlandet, Nord-Norge, Midt-Norge, Øst-Norge og Rogaland.  Fylkene rundt Oslofjorden, Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold har ikke deltatt i noen regionale filmsentere. Telemark deltar heller ikke pr dags dato i et regionalt filmsenter. 

Vestfold bør ha de beste forutsetninger for å styrke sin posisjon på den kreative filmskapende arena, og dermed rette medias oppmerksomhet mot Vestfold som arnested for produksjoner, og fremstå attraktiv som arbeidsplass for ung skaperkraft.  Vestfold Filmforum vil derfor bygge opp kompetanse, nettverk og utviklingsprosjekter som gir mulighet for vekst innen film og multimediebransjen i Vestfold

Page 1 2 3