Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK
Tuesday
May032011

Filmkveld blir tradisjon

Vi hadde fått inn over tolv stykker som meldte avbud, noen var på Barnefilmfestivalen i Kristiansand andre var ute på jobb en tirsdags kveld.  Anders Brekke Jørgensen fra Feberfilm hadde satt opp et omfattende program med filmer fra Vimeo og Geir Bergersen informerte om tiltak Vestfold Filmforum setter i gang.  Men først og fremst var dette et sosialt møtested der man kan knyttet nye kontakter og utvekslet ideer og prosjekter.  Hele 22 stykker stilte på bransjekvelden og vi skal nå gå gjennom tilbakemeldingene.  Vårt inntrykk er likevel at dette var et spennende tiltak, som folk vil ha mer av.  Har du en film eller et prosjekt å vise til neste samling Mandag 6.juni kl 19.00 på Total, Stoltenberggata 46 i Tønsberg, så gi beskjed til Geir Bergersen mob: 48 03 41 83  og e-post: g.bergersen@gmail.com.   Mrk ingen film er for stor intet prosjekt for lite.
 


 

Monday
Apr182011

Årsmøte Vestfold Filmforum

Vi innkaller til årsmøte i Vestfold Filmforum, fredag 29. April 2011, fra kl 13.00 til 14.00.  Sted er Sandefjord Kunstforening http://www.sandefjord.kunstforening.net/, Hjertnes, Strandpromenaden 9, Sandefjord.  Hjertnes er bygget som du ser på bildet over. 

Har du forslag til styret, eller aktiviteter mail: g.bergersen@gmail.com.  Har du spørsmål ring Geir Bergersen, mob: 48 03 41 83 

Du kan laste ned innkalling her:

http://rcpt.yousendit.com/1098519713/b0e3a774368692bc0aa83da25beb8390

Du kan laste ned regnskap, forslag til budsjett, styrets årsberetning og vedtekter her:

http://rcpt.yousendit.com/1098522463/8b77ef2e70080b4508b87e06a595470a

Du kan laste ned Audinor Revisjon AS sin revisjonsberetning her: 

https://www.yousendit.com/download/VnByNnFPUzdCSWMwTVE9PQ

For å betale medlemskontingent kan du laste ned kontingentgiro her: 

http://rcpt.yousendit.com/1098529745/3fedc92ac2710f8c4652dab54fe41119

Betaler du i nettbank merk med navn, adresse og fødselsår.  Studentkontingent 150,- kan betales av alle som går på skole eller studerer.  Ordinær kontingent 500,- er for andre, ønsker du å støtte oss med en bedriftskontingent bruker du denne her:

https://www.yousendit.com/download/VnByNnFPdzhOMUEwTVE9PQ

Får du ikke dette til så send en e-post til g.bergersen@gmail.com så sender vi dette pr. mail.

 

Saturday
Jan082011

Filmer Terje Vigen

Hannah Hagtvet Hjeltnes har fått med seg tyske filmstudenter fra Berlin til opptak i Sandefjord. Dette er et spennende eksempel på hvordan Vestfold-naturen kan brukes til internasjonal filmproduksjon.  Du finner kontaktopplysninger til Hannah på VFF sitt bransjenettverk http://vestfoldfilm.ning.com

Les hva Sandefjord Blad skriver om filmen her:

Om Terje Vigen film i SB.no

Wednesday
Dec152010

Vestfold Fylkeskommune sier ja til film 

Fylkestinget i Vestfold har i dag med  30 stemmer for og et flertall bestående av Høyre, Venstre , Krf, Sp,  Ap, SV og Rødt vedtatt finansieringen av et regionalt filmsenter.  Forslaget ble fremmet av Ivar Ramberg i SV.  SV har jobbet for denne saken konsekvent og fremmet også det samme forslaget i fylkesutvalget, nå fikk de også med seg de andre partiene.  Det er særlig gledelig at Venstre og Høyre fra posisjonen ble enig med opposisjonen om hvordan dette skulle finansieres.  Hele Frp sin gruppe med 9 stemmer stemte i mot etableringen av et Regionalt Filmsenter.

Det er nå med dette vedtatt å bevilge midler over tre år til et Regionalt Filmsenter rundt Oslofjorden for fylkene Vestfold, Østfold, Buskerud og Akershus, dette utløser en statlig finansiering på 4 millioner.  Kultursjefene i Nøtterøy, Sandefjord og Larvik har tidligere vist interesse for å huse et slikt senter.   Det er laget en utredning vedrørende hvordan et slikt senter kan organiseres, denne kan du laste ned her:

https://www.yousendit.com/download/cEd2Q1ZwMGtKV05jR0E9PQ

Vestfold Filmforum synes at flertallet gjennom dette vedtaket viser et ønske om å bygge kulturnæringen i fylket, satse på unge filmtalenter og få flere filmprosjekter til fylket.  Nå må det være opp til filmbransjen i Vestfold å vise at vi kan bruke dette verktøyet til å få til mer produksjoner lokalt i Vestfold.  Har du innspill til hva vi i Vestfold Filmforum skal spille inn av satsinger til et regionalt filmsenter ta kontakt med oss.

Thursday
Nov112010

Fylket sier nei til filmsenter

Å jobbe med politikk overfor Vestfold Fylkeskommune kan oppleves som å danse en ganske urytmisk tango.  Nå har administrasjonen i Vestfold Fylkeskommune valgt å utelukke en satsing på Regionalt Filmsenter i Vestfold i 2011.  I August og September jobbet styret i Vestfold Filmforum intenst for å ha en dialog med fylkespolitikerne.  Vi hadde samtaler med enkelt politikere, presentasjon for "posisjonen" i fylkestinget (V, H, Frp).   I hovedutvalg for kultur i fylkestinget ba flertallet om at en bevilgning skulle settes inn på budsjettet for kultur.  I fylkesutvalget var alle partier minus Frp positive til en slik satsing.  Nå rett før salderingen av budsjettet har administrasjon tatt ut denne satsingen av pengenød.  Penger til et Regionalt Filmsenter er bevilget over statsbudsjettet, følgende kan sakses derfra:  

"Forslag til fordeling av midlene på posten framgår av tabell 8.31. Økningen på 4 mill. kroner vil bli fordelt etter at nye retningslinjer for fordeling er fastsatt. En eventuell bevilgning til et nytt filmsenter i Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus vil også bli vurdert i denne sammenheng".

Vestfold Fylkeskommune sier nå nei til statlige penger, og nei til ny kultur og næringsutvikling i fylket.  Dette i et fylket som har en kulturetableringsgrad i følge SSB på 7 %, noe som er markant mindre enn andre fylker på Østlandsområdet.  Skal Vestfold Fylkeskommune spare seg til armod ?   Nå må filmbransjen i Vestfold samles for å si i fra.