Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK
« Årsmøte Vestfold Filmforum | Main | INFORMASJONSMØTE VIKEN FILMSENTER »
Wednesday
Oct032012

Årsmøte Vestfold Filmforum

Vi innkaller til årsmøte i Vestfold Filmforum, torsdag 11. Oktober 2012, fra kl 10.30 til 11.30.  Sted er:

Sandefjord Kunstforening 

http://www.sandefjord.kunstforening.net/,

Hjertnes, Strandpromenaden 9, Sandefjord.

Hjertnes er bygget som du ser på bildet over, naboen til Park Hotell ved Badeparken 

Har du forslag til styret, eller aktiviteter mail: g.bergersen@gmail.com.  

Har du spørsmål ring Geir Bergersen, mob: 48 03 41 83 

Du kan laste ned dagsplan for årsmøte her:

http://yousend.it/QHjMJF

Du kan laste ned regnskap, styrets årsberetning og vedtekter her :

http://yousend.it/VikPpE

Du kan laste ned Audinor Revisjon AS sin revisjonsberetning her: 

http://yousend.it/WlrwVP

For å betale medlemskontingent kan du laste ned kontingentgiro her: 

http://yousend.it/VwsYVS

Betaler du i nettbank merk med navn, adresse og fødselsår.  Studentkontingent 150,- kan betales av alle som går på skole eller studerer.  Ordinær kontingent 500,- er for andre, ønsker du å støtte oss med en bedriftskontingent betaler du 1200,-

Får du ikke dette til så send en e-post til g.bergersen@gmail.com så sender vi dette pr. mail. Eller ring

mob: 48 03 41 83

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>