Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK
« Bransjetreff i Tønsberg | Main | Filmkveld blir tradisjon »
Monday
May302011

Talentutvikling i Vestfold

Er du mellom 18-25 år og har en filmide du gjerne vil ha gjennomført i Vestfold, søk om støtte til profesjonell konsulent, manusutvikling eller produksjon fra Vestfold Filmforum.  

Søknadene blir vurdert av et råd bestående av :

Siv Rajendram, Kjersti Uglestad og Lise M.Nilsen (manusforfattere), Ragnar Gohjerta (regi) og Robert Hansen (regi & foto).  

Du kan laste ned forskrifter for TALENTUVIKLINGSPROGRAMMET her:

http://rcpt.yousendit.com/1135767411/15168b3e1d5c00ecc72067210842ae57

 

Du kan laste ned SØKNADSSKJEMA her:

https://www.yousendit.com/download/dkJwSmIzTmE4aU5jR0E9PQ

 

Første søknadsfrist 15.juni 2011.  Send søknad som e-post: g.bergersen@gmail.com eller pr. post:

Vestfold Filmforum

PB 80

3290 Stavern

 

Har du spørsmål eller ønser bistand med skjema ta kontakt med:

Geir Bergersen

Mob: 48 03 41 83,  e-post: g.bergersen@gmail.com

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Excellent Website, Stick to the great job. With thanks.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>